معرفی کتاب پارچه‌ای می‌بینم می‌شنوم – من و حیوانات

کتاب پارچه‌ای می بینم می شنوم ویژه نوزادان و نوپایان تهیه شده تا در نخستین تجربه‌های در دست گرفتن کتاب با جانوران آشنا شوند و مهارت دست‌ورزی آن‌ها تقویت شود.

در کتاب پارچه‌ای می‌بینم و می‌شنوم، کودک می‌تواند چهره خود را در آینه ببیند و‌ بخش های مختلف صورت خود را نام ببرد.

معرفی کتاب پارچه‌ای می‌بینم می‌شنوم – من و حیوانات

آشنایی با چهره جانوران و غذای آن‌ها، توجه به چهره‌ها، شباهت و تفاوت آن‌ها و همچنین تقویت عضلات ظریف کودک از اهداف این کتاب پارچه‌ای است.

جوجه، قورباغه، شیر، الاغ، زرافه، فیل و موش از تصاویر این کتاب است .

گروه سنی: بدو تولد تا 2 سال

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on ش., 10/09/2021 - 09:29