معرفی کتاب پارچه‌ای شنل قرمزی

کتاب پارچه‌ای شنل قرمزی، ابزاری برای نمایش خلاق است می‌توانید برای کودکانتان نمایش دهید، قصه بخوانید و یا اجازه دهید آنها روایت شخصی خودشان را از داستان شنل قرمزی داشته باشند.

این کتاب به رشد زبانی کودکان کمک کرده و خلاقیت‌های نمایشی آن‌‌ها را تقویت می‌کند و با ترکیبی از قصه، بازی و نمایش، لحظه‌های لذت بخشی را برای کودکان فراهم می‌سازد.

معرفی کتاب پارچه‌ای شنل قرمزی

این کتاب پارچه‌ای بر اساس داستان معروف شنل قرمزی تنظیم شده است. در این کتاب برای هر کدام از شخصیت‌های داستان (شنل قرمزی، مادربزرگ، گرگ و شکارچی) عروسک انگشتی وجود دارد، تا کودک بتواند خود را به جای شخصیت‌ها بگذارد و نمایش را اجرا کند. درعین حال کودک می‌تواند از شخصیت‌های کتاب استفاده و داستان دیگری را بازسازی کند.

گروه سنی: 3 تا 5 سال

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on ش., 10/09/2021 - 09:56