معرفی کتاب پارچه‌ای سیاه و سفید

کتاب‌های سیاه و سفید بیش‌ترین تضاد رنگی را دارند و برای تمرکز و تقویت ماهیچه‌های چشم نوزاد بسیار موثر است. تصاویر باید با فاصله‌ی حدود ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متر مقابل چشمان نوزاد برای چند ثانیه قرار بگیرد. 

گروه سنی: بدو تولد تا 2 سال

«کتاب پارچه‌ای سیاه و سفید» برای تمرکز و تقویت ماهیچه‌ی چشم نوزاد تولید شده است.

معرفی کتاب پارچه ای سیاه و سفید

نوزاد ابتدا روی دایره های سیاه و سفید متمرکز می‌شود. با کوچک و بزرگ کردن دایره‌ها و تغییر مکان آن‌ها و استفاده از نقوش زمینه چشمان کودک را به حرکت کردن تشویق می‌کند.

پس از اشکال دایره‌ای می‌توان کودک را با اشکالی که در محیط اطرافش می‌بیند، آشنا کرد. کم کم او یاد می‌گیرد که بعد از سیاه و سفید به لکه‌های رنگی دیگر توجه کند و با حرکت چشم شکل‌ها را شناسایی کند.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on ش., 09/11/2021 - 08:14