معرفی پازل هزارچین طوطی

معرفی پازل هزارچین طوطی

پازل هزارچین طوطی حاوی ۳۶ طوطی زیبا و رنگارنگ است که با توجه به قوانین بازی در کنار یکدیگر می‌نشینند.

این بازی در کنار سرگرمی به تشخیص رنگ، هماهنگی بین چشم و دست و نیز تقویت مهارت حرکتی کمک می‌کند.

معرفی پازل هزارچین طوطی

با توجه به سن کودک و توانایی او در تشخیص رنگ‌ها، یکی از سه روش زیر را برای چیدمان طوطی‌ها انتخاب کنید:

  1. طوطی‌ها می‌توانند به هر ترتیب و شکلی در کنار یکدیگر قرار گیرند .
  2. طوطی‌ها در قالب یک مربع ( ۶×۶ قطعه ) به طریقی چیده می‌شوند که هیچ کدام از آن‌ها در کنار طوطی هم رنگ خود قرار نگیرد .
  3. طوطی‌ها به ترتیبی در پی هم قرار می‌گیرند که در حالی که تشکیل یک مربع ( ۶×۶ قطعه ) را می‌دهند، به غیر از رنگ طوطی، رنگ نوک و دم هر کدام نیز با طوطی مجاورش متفاوت باشد.

گروه سنی: ۴ سال به بالا

دیدگاه جدیدی بگذارید

پرسش و پاسخ

عضویت در کانال تلگرام