معرفی بازی رام و دیس

بازی فکری- گروهی رام و دیس برای کودکان بالای 5 سال و البته بزرگ‌ترهاست و بین 2 تا 6 بازیکن اجرایی است.

ابزارهای بازی شامل 54 کارت تصویر با شش رنگ مختلف، 2 کارت قدرت، 55 نشان امتیازدهی، صفحهٔ بازی و یک دفترچهٔ قوانین بازی است که همه در یک کیسهٔ پارچه‌ای بسته بندی شده‌اند.

نحوهٔ بازی رام و دیس:

در ابتدا به هر یک از بازیکن‌ها، یک دسته کارت تصویر هم‌رنگ و مهرهٔ هم‌رنگ آن داده می‌شود. کارت‌ها شامل 9 تصویر است: سه گوسفند لاغر، گوسفند چاق، گوسفند ورزشکار، بز مردنی، سگ گله، گرگ پیر و گرگ جوان.

بازیکن‌ها مهره‌ها را روی صفحه قرار می‌دهند. نشان فرماندهی سگ‌ها و رئیس گرگ‌ها به دو نفر از بازیکنان داده می‌شود.

معرفی بازی رام و دیس

دور اول بازی شروع می‌شود:

در هر دور ابتدا بازیکن‌ها یکی از کارت‌هایشان را به پشت روی میز می‌گذارند. بعد همه با هم کارت را رو می‌کنند. اگر همهٔ کارت‌ها بز یا گوسفند باشند، تمام کارت‌ها وسط میز باقی می‌مانند. اگر بازیکنی کارت گرگ جوان رو کند، همهٔ کارت‌های گوسفند به او می‌رسد. اگر بازیکنی کارت گرگ پیر رو کند، یک گوسفند برای خود برمی‌دارد. اگر بازیکنی کارت سگ گله را رو کند، گرگ‌ها را حذف می‌کند و گوسفندها به او می‌رسد. اگر بیشتر از یک بازیکن، کارت سگ گله رو کنند و کسی کارت گرگ رو نکرده باشد، همهٔ کارت‌های سگ می‌سوزند.

اگر چند بازیکن کارت گرگ رو کنند، برای تقسیم گوسفندها صاحب کارت رئیس گرگ‌ها به میان می‌آید و بر طبق قاعده کارت‌های گوسفند را تقسیم می‌کند.

اگر همراه کارت گرگ، دو بازیکن کارت سگ گله را رو کنند، صاحب کارت رئیس سگ‌ها به میان می‌آید و بر طبق قاعده کارت‌های گوسفند را تقسیم می‌کند.

بعد از اینکه هر بازیکن 9 کارتش را بازی کرد، بر اساس تعداد کارت گوسفندی که به دست آورده، مهره‌اش را روی صفحه جلو می‌برد.

دور بعد شروع می‌شود و کارت نشان فرماندهی سگ‌ها و رئیس گرگ‌ها به دو نفر دیگر می‌رسد.

بعد از 5 دور بازی، مهرهٔ هر کس که روی صفحهٔ بازی جلوتر از بقیه باشد، برنده است.

بازی رام و دیس به تقویت حافظه، دقت و تمرکز، قدرت پیش‌بینی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

دیگر تصاویر
نویسنده
Submitted by editor74 on چ., 11/04/2020 - 11:51