معرفی بازی فکری قوقولی قوقول

بازی فکری- گروهی قوقولی قوقول برای ردهٔ سنی 3 تا 7 سال طراحی شده و میان 2 تا 4 نفر اجرایی است.

ابزارهای بازی شامل سی کارت حیوانات که پشت هر کدام یک دایرهٔ رنگی است، یک کارت رنگ، یک سطل تاس، یک تاس که روی هر وجهش دایره‌ای رنگی است و یک برگهٔ راهنما می‌شود.

بازی فکری قوقولی قوقو

نحوهٔ بازی به این شکل است که ابتدا بازیکن‌ها کارت‌ها را می‌چینند؛ طوری که روی رنگی آنها پیدا باشد. یکی از بازیکن‌ها با استفاده از سطل مخصوص، تاس می‌ریزد. حالا باید حدس بزند پشت کارت هم رنگ با تاسش، چه حیوانی است. اگر حدسش درست باشد و بتواند صدای حیوان روی کارت را تقلید کند، کارت را برای خود برمی‌دارد. اگر نه، کارت در جای خود می‌ماند و نوبت به نفر بعدی می‌رسد. روی بعضی کارت‌ها تصویر چند حیوان هست. اگر بازیکن نام یکی از آنها را بگوید هم می‌تواند صاحب کارت شود. بازی تا تمام شدن کارت‌ها ادامه پیدا می‌کند و کسی که کارت بیشتری داشته باشد، برنده محسوب می‌شود.

بازی فکری قوقولی قوقو به تقویت حافظه، دقت و تمرکز، تطابق رنگ کمک می‌کند و در آشنایی با شکل و صدای حیوانات، رنگ‌ها و تطابق آن‌ها مؤثر است.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 10/28/2020 - 08:28