معرفی بازی فرفره‌های من

بازی تک نفره و گروهی فرفره‌های من از بازی‌های کهن برای کودکان بالای 6 سال طراحی شده است.

ابزارهای بازی شامل 7 حصیر چوبی، 20 کاغذ رنگی، سوزن ته‌گرد و راهنما

کودکان با استفاده از راهنما و ابزارها فرفره‌های کاغذی می‌سازند و با چرخاندن آن‌ها سرگرم می‌شوند.

در طی ساخت فرفره‌ها، مهارت‌هایی چون دقت، دست‌ورزی، تمرکز به کار گرفته می‌شود.

Submitted by editor74 on چ., 10/28/2020 - 08:18