معرفی بازی دو رنگی

بازی فکری دورنگی برای آموزش و سرگرمی کودکان رده‌ی سنی بالای سه سال طراحی شده است.

ابزارهای بازی از جنس چوب‌اند. یک صفحه‌ عمودی که روی پایه‌ای نصب شده‌ و تعدادی مهره‌ی کوچک استوانه‌ای شکل. روی صفحه مثلثی شامل چهار ردیف رسم شده و در چهار ردیف، ده روزن گرد مشخص شده است. هر کدام از مهره‌‌های بازی دو رنگ دارند.

معرفی بازی دو رنگی

بازی در دو سطح انجام می‌شود. ساده و پیشرفته.

در سطح ساده کودک روزن‌های سطح مقابل خودش را با مهره‌‌های مختلف پر می‌کند به نحوی که در هر ردیف هیچ رنگی تکرار نشود.

در سطح پیشرفته قاعده همان است با این تفاوت که در ردیف‌های پشت صفحه‌ هم رنگ‌ها نباید تکرار شوند.

بازی دو رنگی مهارت‌هایی نظیر قدرت حل مسئله و هماهنگی دست و چشم را بهبود می‌دهد و در تقویت حافظه، تمرکز، تخیل و هوش دیداری-فضایی سودمند است. ضمن اینکه در آموزش رنگ‌ها نیز کاربردیست.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 06/03/2020 - 18:34