معرفی بازی پینگو

بازی پنگو پنگوئن برای کودکان بالای پنج سال طراحی شده و به شکل دو نفر اجرایی است.

بازی شامل صفحه‌، چهارپایه،40 قطعه‌‌ی شش‌ضلعی آبی و سفید، دو چکش از جنس پلاستیک و یک گردونه‌ی شانس است.

معرفی بازی پینگو

ابتدا صفحه‌ را با  37 قطعه‌ی آبی و سفید که در واقع نشان‌دهنده‌ی آب و یخ هستند، پر می‌کنیم و بعد از نصب کردن صفحه روی چهارپایه عروسک پنگوئن را روی آن قرار می‌دهیم.

بازیکن‌ها به نوبت عقربه‌ی گردونه‌ی شانس را می‌گردانند و عقربه روی یکی از چهار قسمت گردونه متوقف می‌شود. هر یک از چهار قسمت دستوری برای حرکت دارند: 1. حرکتی نمی‌کنیم و نوبت به حریف می‌رسد، یک یخ آبی باید بیفتد، یک یخ سفید باید بیفتد، دو یخ آبی و دو یخ سفید باید بیفتد.

به هر بازیکن یک چکش داده می‌شود. بازیکن‌ها به نوبت عقربه را می‌گردانند و بر حسب دستور بازی آن قسمت روی یخ‌ها ضربه می‌زنند تا قطعه‌ی مربوط به آن بیفتد. اما پنگوئن باید همچنان روی صفحه بماند. بازی به همین روند ادامه پیدا می‌کند تا وقتی که یکی از بازیکن‌ها پنگوئن کوچک را روی زمین بیندازد.

بازی پنگو در تقویت مهارت‌هایی چون حل‌مسئله، مهارت حرکتی، تمرکز و دقت موثر است و کودک را موضوع و پذیرش شانس و تصادف آشنا می‌کند.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on چ., 06/03/2020 - 18:05