بازی‌های ساده در خانه، هدایت توپ روی آب

وسایلی که نیاز است:

  • توپ پینگ‌پنگ
  • چند لیوان

بازی‌های ساده در خانه، هدایت توپ روی آب

همچنان که در تصویر می‌بینید، به کمک چند لیوان و یک توپ، این بازی را می‌توانید انجام دهید. درون چند لیوان را پُر از آب کنید و در کنار هم بگذارید. کودک با فوت کردن، باید بتواند توپ را روی لیوان‌ها جابه‌جا کند و به لیوان بعدی منتقل کند. با انتقال توپ به لیوان آخری، بازی به پایان می‌رسد.

این بازی افزون بر تقویت ماهیچه‌های کودکان، سبب افزایش قدرت تمرکز در آنان می‌شود.

دیگر تصاویر
Submitted by editor74 on س., 05/12/2020 - 15:31