بازی‌های ساده در خانه، فوت و هدف

بازی‌های ساده در خانه، فوت و هدف

وسایل مورد نیاز:

  • نی
  • توپ کوچک
  • مقوا

روی یک جعبه مانند تصویر، زمین فوتبال را نقاشی کنید. برای توپ این بازی‌ از پنبه گرد شده و یا توپ پینگ‌پنگ و به‌جای زمین بازی‌ از دو دروازه ساده استفاده کنید. هر بازیکن یک نی در اختیار دارد و بازی آغاز می‌شود.
کودک در این بازی فوتبال با بهره‌گیری از توان فوت کردن باید نتیجه بگیرد. برای بیش‌تر شدن هیجان این بازی، آن را گروهی نیز می‌توان انجام داد.

بازی‌های ساده در خانه - فوت و هدف

در بازی‌ها و دیگر رقابت‌هایی که با کمک توپ و نی اجرا می‌شود، کودک با کنترل نفس خود و با بهره‌گیری از فوت کردن باید توپ را هدایت کند تا به هدف برسد.
از سودمندی‌های این بازی افزون بر سرگرمی، به افزایش توان دقتِ تمرکز و سرعت عمل، تقویت ماهیچه‌ها و رشد ذهنی کودکان می‌توان اشاره کرد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام