بازی‌های ساده در خانه، بازی با هر دو دست (حرکت بر روی مسیرهای قرینه)

بازی‌های ساده در خانه، بازی با هر دو دست (حرکت بر روی مسیرهای قرینه)

وسایلی که نیاز است:

  • کاغذ
  • مداد
  • دو مُهره.

در این بازی روی چند کاغذ مسیرهای قرینه‌ای را ترسیم کنید. با دو مُهره یا وسیله‌ای دیگر مانند درب بطری، از کودک بخواهید از آغاز تا پایان مسیر را با هر دو دستش از روی خط‌ها عبور کند. پس از انجام دادن این کار، با تعیین وقت، آن را به یک بازی و مسابقه تبدیل کنید که مهارت آن پیش از این در کودک ایجاد شده است.

این بازی ساده برای همه گروه‌های سنی و خانوادگی اجرا شدنی است و به تمرکز و مهارت دقت نیاز دارد، و در تقویت مهارت‌های ذهنی و جسمی کودکان کارساز است.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام