فعالیتی با دیوار واژگان، ساخت جمله و اجرای آن

فعالیتی با دیوار واژگان، ساخت جمله و اجرای آن
نویسنده: 

درخلال انجام این فعالیت، کودکان به مرور خواندن برخی از واژگان را می‌آموزند و همچنین با مهارت ساخت جمله آشنا می‌شوند و درمی‌یابند هر یک از اجزای جمله در کدام بخش جمله جای دارند. این فعالیت، از جمله فعالیت‌های سوادآموزی در رویکرد تعادلی است. دیوار واژگان بخشی از روند سوادآموزی در این رویکرد است که شامل واژگانی است که از ابتدای سال روی دیوار با هدف مشخصی نصب شده است و کودکان خواندن آن‌ها را آموخته‌اند.

پیش از آغاز فعالیت، واژه‌های روی دیوار واژگان را یک بار با هم مرور کردیم تا بچه‌ها به یاد بیاورند و مطمئن شوم بلدند. سپس روی سینه هر کودک، یک واژه را چسباندم (مربی باید از واژگان دیوار واژه دست‌کم دو سری داشته باشد. یک سری همیشه روی دیوار ثابت است و از سری دیگر در فعالیت استفاده می‌کند).

در مرحله بعد، هر کودک به نوبت یک جمله با واژه‌های روی دیوار واژگان می‌ساخت و کودکانی که یکی از واژه‌های درون آن جمله را روی سینه داشتند جلو می‌آمدند و با هم‌فکری هم و دیگر بچه‌ها به نوبت می‌ایستادند تا ترتیب واژه‌ها کنار هم جمله را بسازند.

این فعالیت را ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۸ همراه با ۱۰ کودک کلاسم به اجرا درآوردیم.

راهنما

دیدگاه جدیدی بگذارید

CAPTCHA
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.

عضویت در کانال تلگرام