آموزش فرهنگ ترافیک به کودکان

پژوهشگران نشان داده‌اند که فقط کودکان بزرگتر از ۸ سال می‌توانند بدون همراه به خیابان بروند و مسئولانه رفتار کنند. این بدان معنی است که کودکان در این گروه سنی مناسب‌ترین و مستعدترین افرادی هستند که می‌توان به آنها فرهنگ مناسب ترافیک را آموخت. کودکان زیر ۸ سال چون نمی‌توانند خطر را تشخیص داده و واکنش مناسب نشان دهند و اغلب راننده‌ها در خیابان متوجه آن‌ها نمی‌شوند نباید اجازه داد که به تنهایی به خیابان بروند.

هدف از تهیه این پمفلت آشنا نمودن کودکان، والدین و معلمین با رفتارهای نامناسب ترافیکی کودکان و آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی می‌باشد.

کودکان عموماً به چند روش با ترافیک در ارتباطند؟

۱- کودک به عنوان عابر پیاده

۲- کودک به عنوان سرنشین وسیله نقلیه

۳- کودک به عنوان دوچرخه سوار

رفتارهای نامناسب کودک بعنوان عابر پیاده چیست؟

 • ورود و دویدن ناگهانی به خیابان
 • بازی کردن در خیابان
 • رها کردن دست بزرگتر هنگام عبور از خیابان
 • قدم زدن چند نفره در خیابان
 • عجله هنگام عبو از خیابان
 • بی توجهی به چراغ عابر پیاده
 • شوخی کردن در وسط سواره رو
 • مطالعه در خیابان
 •  عبور در شب و یا روشنایی ناکافی از خیابان، با لباس تیره
 •  توجه نکردن به جهت وسیله نقلیه
 •  عبور کردن از جلوی وسیله نقلیه
 •  پریدن از روی نرده‌های خیابان
 • عبور کردن از محل پیچ که راننده دید کافی ندارد
 • دویدن بدنبال وسیله نقلیه و آویزان شدن به آن

رفتارهای نامناسب کودک بعنوان سرنشین چیست؟

 • نبستن کمربند در اتومبیل
 • گفتگو با راننده
 • بازی کردن با دنده و فرمان اتومبیل
 • باز کردن در اتومبیل قبل از توقف کامل
 • خارج کردن دست و پا و سر از پنجره اتومبیل
 • شلوغی و سر و صدا و پرت کردن حواس راننده
 • نشستن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو
 • نشستن روی پای والدین به هنگام رانندگی
 • مسدود کردن دید پشت سر راننده
 • دو ترکه سوار شدن بر دوچرخه و موتورسیکلت
 • تشویق راننده به تند راندن

رفتارهای نامناسب کودک دوچرخه سوار چیست؟

۱- حرکت در میان سایر وسایل نقلیه

۲- اندازه نبودن دوچرخه مورد استفاده

۳- یک دست دوچرخه سواری کردن

۴- بی دست دوچرخه سواری کردن

۵- نداشتن زنگ و شبرنگ بازتابنده نور

۶- مسابقه دادن یا هل دادن دوچرخه سوار دیگر

۷- بی توجهی به حقوق عابران پیاده 

۸- عدم استفاده از کلاه ایمنی

چه نکات ایمنی را لازم است کودکان بیاموزند؟

 • به هنگام عبور از خیابان، از پل و یا زیر گذر مخصوص عابر پیاده استفاده کنند و اگر پل یا زیر گذر وجود نداشت از محل‌های خط کشی عابرین پیاده استفاده نمایند.
 • در هنگام عبور از خیابان ابتدا به سمت چپ نگاه کنند و بعد به سمت راست و سپس با احتیاط ازعرض خیابان عبور کنند و درصورت لزوم از پلیس یا یک بزرگتر برای عبور از خیابان کمک بگیرند.
 • از بازی و شوخی و مطالعه در سواره روی خیابان پرهیز نمایند.
 • در تقاطع‌ها با استفاده از چراغ عابر پیاده از عرض خیابان عبور نمایند و مفهوم رنگ سبز (مجاز به عبور) و رنگ قرمز (غیر مجاز به عبور) را به آن‌ها بیاموزید.
 • هنگام رد شدن از خیابان و هنگام دوچرخه سواری از لباس‌های رنگ روشن (زرد، نارنجی و سفید) استفاده نمایند تا توسط رانندگان دیده شوند.
 • هنگام سوار شدن به خودرو کمربند خود را ببندند.
 • چون دوچرخه چراغ راهنما ندارد، موقع گردش با علامت دست وسایل نقلیه پشت سر را آگاه کنند.
 • دوچرخه خود را مجهز به یک چراغ سفید یا زرد در جلو، یک چراغ قرمز در عقب، یک نورتاب قرمز در عقب و یک نورتاب زرد در جلو و یک زنگ یا بوق و ترمزی که هنگام گرفتن، دوچرخه در فاصله مناسب متوقف شود، بنمایند.
 • هنگام دوچرخه سواری از کلاه ایمنی استفاده نمایند.
 •  هرگز در جهت عکس ترافیک حرکت نکنند

با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز از بروز حوادث تلخ و ناگوار رانندگی پیشگیری کنیم.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، مرکز بهداشت استان آذر بایجان شرقی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا

منابع:

برخورد با ترافیک، دکتر علی متین رزم
آموزش پلیس مدرسه، سرهنگ غلامرضا روشنی
کودک و ترافیک،http://www.trafic.ir/KudakVaTrafic.htm

تهیه کننده: سعید پوردولتی، کارشناس پیشگیری از حوادث

Submitted by Anonymous (تایید نشده) on ی., 04/30/2017 - 15:00