فهرست مدارس طبیعت در استان البرز

مدرسه طبیعت باغچه مهر (کرج)

مدرسه طبیعت باغچه مهر هم چون سایر مدارس طبیعت فضایی است که در آن امکان تجربهٔ آزادانه و خود انگیختهٔ طبیعت برای کودک فراهم شده است. 

مدرسه طبیعت باغچه مهر (کرج)

عضویت در کانال تلگرام