کتاب‌های آموزکآموزش در کنار هملذت از آموزشآموزش در کنار همدوستی با طبیعت

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

تئوری بازی، شادی، آموزش
 نگاه تفننی و شاد به جریان آموزش تأثیر بسیار زیادی در نگرش دوستانه و مثبت نسبت به علوم و در نتیجه ایجاد آمادگی بیشتر برای تغییر رفتارهای مطلوب آموزش دارد. دراینجا باید اشاره افزون‌تری به تئوری بازی، شادی، آموزش داشته باشیم. این تئوری هیچ گونه تداخلی...

تازه‌های روانشناسی رشد و آموزش

بیانیه‌ای علیه «تربیت فرزند»
تربیت نباید مثلِ نجاری باشد، طوری‌که محصول نهایی از پیش در ذهن باشد. چرا دوران نابالغی و کودکی‌مان، باوجود هزینه‌هایی که برایمان دربردارد، این‌قدر طولانی است؟ دوران طولانیِ کودکیِ انسان (و زحمت زیاد مراقبت از کودکان که ملازم آن است) یکی از عوامل...
جستاری به آموزش و پرورش ایران و ژاپن
ویژگی‌های یک طرح درس خوب

کتاب‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

واژه‌نامه چیستانی، تصویری
نشانه ورزی با پوتی پان

کتاب‌های مرجع

تازه‌های کودک و زندگی

مدارس طبیعت راهکاری برای آشتی با طبیعت و نجات محیط زیست
گسترش فزاینده شهرنشینی و زندگی مدرن، انسان را از طبیعت جدا کرده است و این وضعیت روی رشد عاطفی و روحیه طبیعت دوستی کودکان ما و نیز رفتار آنها در قبال محیط زیست تأثیر منفی دارد. بر این اساس، ایجاد مدارس طبیعت به عنوان راهکاری برای نجات محیط زیست چند...

تازه‌های فلسفه برای کودک

آموزش تفکر با زبان کودکی
متناسب با عصر کنونی یکی از مهمترین اهدافی که باید دنبال شود، پرورش قدرت تفکر افراد جامعه است چرا که در عصر حاضر آنچه انسان را قادر می‌سازد تا خود را با پیشرفتهای بشری همگام سازد و به سلاح علم، هنر، اخلاق و معنویت مجهز شود و توانایی حل چالشهای پیش‌رو...