کتاب‌های آموزکآموزش در کنار هملذت از آموزشآموزش در کنار همدوستی با طبیعت

تازه‌های آموزش خلاق کودک محور

"جنبش بسازیم" و تحول در نظام آموزشی
سیلویا، مخترع جوان سال‌ها است که بسیاری از مردم و کارشناسان، نگران رویه تک بعدی نظام‌های آموزشی هستند. به عقیده این افراد، نظام آموزشی بیش از آنکه به زندگی واقعی افراد خدمت کند، صرفاً در مسیر انتقال دانش تئوریک قدم بر می‌دارد. آموزش و پرورش از آغاز...

تازه‌های روانشناسی رشد و آموزش

کوتاه در باب آسیب شناسی بازی‌ها
محیط اجتماعی و شرایطی که یک کودک در آن رشد می‌کند، فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، دوستانی که دارد، آموزش‌هایی که می‌بیند و طرز تلقی و بینشی که تحت تأثیر این شرایط از جهان پیرامون خود و اجتماع می‌یابد، همگی روی شکل گیری شخصیت او و نقش‌پذیری اجتماعی‌اش...

کتاب‌های آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

نشانه ورزی با پوتی پان
چه و چه و چه، یک بچه!
فارسی آموز ادبی ۳
واژه‌نامه چیستانی، تصویری

کتاب‌های مرجع

جامعه شناسی و آموزش و پرورش
نظریه های رشد
روان‌شناسی کودک

تازه‌های کودک و زندگی

خیابانی امن برای بازی کودکان
طرحی جدید در یکی از محله‌های شهر سیاتل آمریکا برای تشویق کودکان به بازی در خیابان به تازگی سر و صدای زیادی به پا کرده است. این طرح که به نام «خیابان‌های بازی» مشهور شده است از اهالی محله می‌خواهد یک روز در هفته از راندن ماشین‌های خود در خیابان‌های...

تازه‌های فلسفه برای کودک

نگاهی به آموزش فلسفه برای کودکان در ایران و چالش‌های فراروی آن
طراحان این برنامه و بسیاری دیگر از اندیشمندان این عرصه، بر این عقیده‌اند که فلسفه برای کودکان برنامه‌ای برای افزایش مهارت تفکر نقاد و خلاق در درک مسائل فلسفی نزد کودکان است. این برنامه در پی‌ِ جریانی است که پرسیدن و به عبارتی فلسفیدن را به کودکان...