نوشته‌های مرتبط با: مهتاب صفرزاده خسروشاهی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «مهتاب صفرزاده خسروشاهی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

نگاهی به ویژگی های یک اسباب بازی خوب از ابعاد روانشناختی - آموزشی

نگاهی به ویژگی های یک اسباب بازی خوب از ابعاد روانشناختی - آموزشی

تنوع تولید و اشباع بازار از انواع اسباب بازی‌ها، هرچند کودکان را هر لحظه با دنیای جدیدی آشنا کرده و رویاهایشان را به واقعیت تبدیل می‌کند؛ اما همین تنوع، انتخاب بهترین گزینه را با اندکی دشواری روبه رو کرده است.

عضویت در کانال تلگرام