نوشته‌های مرتبط با: دکتر عادل یغما

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «دکتر عادل یغما» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

ویژگی‌های یک طرح درس خوب

مهم‌ترین آموزه تکنولوژی آموزشـی کاربرد یافته های علمی و هنر تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری است.

ویژگی‌های یک طرح درس خوب

عضویت در کانال تلگرام