کودک و سینما

کودک، هنر، سینما

نویسنده : رامین حیدری فاروقی

آدم بعد از تولد،با دنیای اطرافش زندگی‌ می‌کند و از همان ابتدا در برخورد با پیرامونش‌ قابل تعریف شده،کم‌کم معنایی بیش از بچهء فلان‌ کس خواهد یافت که می‌تواند با ویژگی‌های‌ خودش شناسایی شود و به عبارت دیگر،برای‌ خودش کسی باشد؛اما میان این آدم خردسال و کوچک و غریزی تا یک انسان فرهیخته،فاصله‌ بسیار است.یعنی میان آغاز و انجام آدم و زندگی‌ فاصلهء بعیدی است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام