موسیقی کودک

تاریخ روش شناسی موسیقی کودک

از ابتدای قرن بیستم، گسترش و پیشرفت علم، صنعت و فن‌آوری چنان از توسعه  فرهنگی پیشی گرفت که نتیجه  آن، بروز ناهماهنگی و اختلال در رفتارهای بشری و به خصوص در هنرها شد. ازهمین‌رو تعلیم و تربیت نوین، به منظور مقابله با این موضع جدید، در صدد یافتن راهکارهایی برامد و سعی و تلاش همه  نوگرایان و خلاّقان را به این سو سوق داد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام