راز تولد

کتاب راز تولد

کتاب راز تولد اثر یوستین گوردر 

داستان از اینجا شروع می شود که پسر بچه ای برای خرید تقویم کریسمس به فروشگاه اسباب بازی فروشی می رود (تقویم های ۲۴ خانه ای مخصوصی که طی ۲۴ روز وقایع پیش
از تولد حضرت مسیح وجزییات تولد او را با استفاده از تصاویر و داستان برای بچه ها تعریف می کنند )تقویمی که پسر انتخاب می کند جادویی است که توسط پیرمردی مرموز
نوشته شده  و وقایع این ۲۴ روز را تا روز تولد مسیح تعریف می کند ...

 

 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام