رشد عقلی کودک

نوشته: ا.آر. لوریا و اف.یا. یودوویچ

 ترجمه شکر ا...نجفی

نوشته‌های ا.آر. لوریا روانشناس روس سبب تفکر و پژوهش بسیار در زمینه یادگیری انسان شده است. به ویژه تأکید او راجع به تأثیر قاطع زبان در رشد فرآیندهای ذهنی کودکان، عامل مهمی در بسط علاقه، به مقولهٔ نقش زبان در یادگیری است.

این مقاله نکات عمدهٔ نظریه لوریا را در بر دارد و ما را به تحقیقات کسان دیگری که در این زمینه تحقیق کرده‌اند، ارجاع می‌دهد. به ویژه بحث او راجع به همبستگی دو نظام علامتی‌جالب است. او با استدلال اظهار می‌دارد که زبان به‌طور ریشه‌ای قواعد تقویت را تغییر می‌دهد و در مجموع تشکیل مفهوم و عمل تجرید را تسهیل می‌کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام