رشد عقلی کودک

زبان و رشد ذهنی

نوشته‌های ا.آر. لوریا روانشناس روس سبب تفکر و پژوهش بسیار در زمینه یادگیری انسان شده است. به ویژه تأکید او راجع به تأثیر قاطع زبان در رشد فرآیندهای ذهنی کودکان، عامل مهمی در بسط علاقه، به مقولهٔ نقش زبان در یادگیری است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام