اندیشه‌های پیاژه

ترجمه: علی پیرنیا

آگاهی ما از دنیای کودک، به هنگامی که او هنوز به مدرسه نرفته است، در نحوه تربیت و آشنایی با چگونگی آموزش و پرورش او کمک مؤثری می‌کند. برای ورود به این دنیای پر از اسرار بهتر است که در کارها و تحقیقات ژان پیاژه، روانشناس مشهور سویسی، تعمق کنیم. او بیش از چهل سال از عمر خود را صرف مطالعه و تجربه و تحقیق کرده و بالاخره در چگونگی تفکر و رشد ذهنی کودکان اطلاعاتی به دست آورده است. مسلم این است که در کار درک و شناسایی و یادگیری آثار او اشکالاتی وجود دارد که باید به طریقی برطرف شود.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام