آموزگاران و والدین بخوانند

این مطلب برای آموختن تفاوت ها و احترام به انسان‌ها، در خانه و مدرسه مناسب است. خواندن آن به آموزگاران و والدین پیشنهاد می‌شود.

استادیوم فوتبال آزادی می تواند۱۰۰هزار نفر را در خود جای دهد، آیا شما می توانید برادر خود را از میان اینهمه افراد تشخیص دهید؟ بدون تردید.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام