نوشته‌های مرتبط با: شمارپریشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «شمارپریشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

«شمارپریشی»، بازدارنده‌ای در روند یادگیری ریاضی

«شمارپریشی»، بازدارنده‌ای در روند یادگیری ریاضی

تصور کنید در کلاس ریاضی نشسته‌اید و آموزگار تقسیم عددهای چندرقمی را با شتاب روی تخته می‌نویسد. شما مفهوم تقسیم را می‌دانید، ولی عددهای سه‌رقمی زود از ذهن‌تان پاک می‌شوند. دوست ندارید همکلاسی‌های‌تان ببینند که با انگشت‌های‌تان رقم‌ها را می‌شمارید.

عضویت در کانال تلگرام