الف‌با‌ورزی با کاکا‌کلاغه

معرفی بسته آموزشی الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه
الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های خودوا
الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای فارسی
الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه واک های هم وای اوستایی و عربی
راهنمای الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه
لوح الفبایی آوایی - رانشی

در راستای آموزش زبان فارسی به کودکان و بزرگ سالان علاقه مند، امروز به معرفی بسته الفبا‌ورزی با کاکا‌کلاغه خواهیم پرداخ پس در ادامه با آموزش کودک از راه ادبیات همراه باشید.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام