آموزش پیش از دبستان

محیط فیزیکی یادگیری در آموزش پیش از دبستان

اگر برنامه درسی پیش از دبستان را متشکل از عناصری بدانیم، یکی از مهم‌ترین این عناصر که گاه به‌عنوان «معلم سوم» کودک شناخته می‌شود، محیط فیزیکی یادگیری است. این نام‌گذاری به دلیل آن است که محیط فیزیکی، با اجزا و ویژگی‌های خاص خود می‌تواند یادگیری کودک را در حوزه‌های مختلف رشدی تسریع یا از آن ممانعت کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان

نگارنده در کتاب حاضر، الگوهای جهانی آموزش پیش از دبستان، برگرفته از الگوهای اروپایی و آمریکایی را ارائه داده است. وی در دو بخش و فصل‌های متعدد به تفکیک این الگوها را بیان کرده است. در بخش اول الگوی «رجیو امیلیا»، «مونته سوری» و «والدورف» به عنوان الگوهای اروپایی و در بخش دوم الگوهای «اسکوب»، «بانک استریت» و «انتاریو» به عنوان الگوهای آمریکایی معرفی شده‌اند. نگارنده در هر فصل ابتدا مروری بر تاریخچة موضوع داشته، سپس عناصر اساسی برنامة درسی را بیان و در پایان خلاصه‌ای از مطالب آن فصل ارائه داده است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام