پرورش هوش هیجانی نوجوانان

اعتماد به نفس کودکان را افزایش دهیم

اعتماد به نفس کودکان​ چیست؟ اعتماد به نفس همان نظر، باور و عقیده‌ای است که ما نسبت به خودمان داریم. در حقیقت اعتماد به نفس، «احساس اطمینان» نسبت به خودمان است.

 

نوشته : editor4 /
تعداد دیدگاه: 0 /
پرورش هوش هیجانی نوجوانان

کتاب «پرورش هوش هیجانی نوجوانان» بنابر مقدمۀ مترجم، با نگاهی تازه به نوجوانان و نیازهای آنان، راهبردهای تربیتی نوینی را به والدین عرضه می کند. نوجوان علاوه بر تغییرات فیزیولوژیک با مسائلی نظیر بحران هویت، فشار همسالان و استقلال از والدین روبروست که گذر از این مرحله را برای او دشوار می سازد. در این کشاکش او بیش از هر چیز به هدایت و راهنمایی عاقلانه و مدیرانه نیاز دارد. کتابی که در دست دارید به والدین کمک می کند تا با ابزارهای جدید (محبت و نشاط، تعیین حد و مرز و همبستگی) به عرصۀ فرزند پروری نوجوانان گام نهند.... کتاب ، راهبردها و فنون خاصی را عرضه می کند.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام