نوشته‌های مرتبط با: واژه نامه چیستانی، تصویری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «واژه نامه چیستانی، تصویری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری, واژه‌نامه چیستانی، تصویری

واژه‌نامه چیستانی، تصویری

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصويرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآيند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصوير را پيوند بزنند. در گروه سنى زير ده سال، کودکان به يارى نمادسازى تصويرى مى انديشند.

عضویت در کانال تلگرام