نوشته‌های مرتبط با: کودکان باستان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان باستان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مطالعات کودکی دوره باستان

تصویر دو دست‌گیرهٔ شکستهٔ آتلاتل (atlatl) یا همان پرتاب‌کننده در دوران باستان: دست‌گیرهٔ سمت چپ چنان طراحی شده است که انسانی بزرگ‌سال آن را به‌آسانی در دست می‌گیرد. گمان می‌رود دست‌گیرهٔ سمت راست برای دست یک کودک طراحی شده باشد. (رابرت لوزی)

مطالعات کودکی دوره باستان

عضویت در کانال تلگرام