دانش آموزان و ابداع

از انشا تا ابداع

نشا، درس مظلومی است که تاکنون به درستی مورد توجه واقع نشده و در برنامه‌های درسی مغفول مانده است. با تشکیل انجمن معلمان انشا در سال گذشته که به همت روزنامه همشهری (نشریات همشهری محله) و با برگزاری همایش «موضوع انشا: زندگی» سامان یافت، به نظر می‌رسد توجه به درس انشا، با برنامه‌تر از پیش پی گرفته شود. صفحه فرهنگ و آموزش همشهری، آمادگی خود را برای انتشار دیدگاه‌های علمی و عملی درباره جایگاه درس انشا در نظام برنامه ریزی درسی کشورمان اعلام می‌دارد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
تئاتر درمانی و جايگاه آن در تئاتر دانش آموزی

تئاتر یک هنر گروهی است؛ یعنی حداقل چیزی که برای اجرای یک نمایش لازم است، وجود یک بازیگر و یک تماشاگر است. پس حداقل دو نفر وجود دارند که برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنند. تأثیر عمیق گروه بر فرد، امری آشکار است. این خاصیت، منشاء ایجاد گروه و درمان گروهی است. اما وقتی از تئاتر درمانی در مدارس سخن به میان می آید، باید بر نقش فعال و سازندهعمل متقابل اشاره داشت. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام