کودک و پانتومیم

نمایش خلاق چیست؟

خلاقیت را می‌توان جزء جدانشدنی هر هنری دانست از جمله هنر نمایش. از هنر نمایش نیز می‌توان به نمایش خلاق اشاره نمود که براساس بازی نمایشی بوجود می‌آید و یک شکل طبیعی نمایش برای کودکان است. درحقیقت نام دیگر نمایش خلاق را می‌توان نمایش غیر رسمی دانست که در آن صحنه‌ای وجود ندارد و اعمال و گفتار کودکان بداهه شکل می‌گیرد. مربی با کودکان حرف می زند تا نظرهای آنها شکوفا شود. این نظرها در تمرین‌ها و بازی‌های نمایشی پرورش می‌یابد. در اصل مربی نقش راهنما را ایفا می‌کند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
ناتوانی های یادگیری و هنر

هنر تنها یک سرگرمی نیست. فعالیت های هنری به کودکانی که دچار مشکلات یادگیری هستند، به روش های گوناگون کمک می کند تا بر این مشکلات چیره شوند. البته، ناتوانی در یادگیری به این معنا نیست که فرد دچار ناتوانی در یاد گیری، در یاد گیری مهارت های هنری نیز با دیگران تفاوت دارد. به هر حال، موسیقی، هنر، کاردستی و حرکات موزون، به دانش آموزانی که در یادگیری مشکل دارند این فرصت را می دهند که از راه های گوناگون، خود را نشان دهند و به اعتماد به نفس دست یابند.

ایجاد اعتماد به نفس

  • دستیابی به خود انگاره ی مثبت و آگاهی از اینکه می توان کار سودمندی انجام داد، بخش مهمی از فرآیند یادگیری است. کودکانی که در یادگیری مشکل دارند، بیشتر به خاطر دشواری هایی که در مدرسه با آن ها دست به گریبان اند، تصور می کنند که در یادگیری ناتوان اند. برای آن ها یک قلم موی نقاشی، لباس، طبل یا کاغذ و قیچی وچسب، یا هر چیز جدیدی، هم می تواند 
نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
تئاتر درمانی و جايگاه آن در تئاتر دانش آموزی

تئاتر یک هنر گروهی است؛ یعنی حداقل چیزی که برای اجرای یک نمایش لازم است، وجود یک بازیگر و یک تماشاگر است. پس حداقل دو نفر وجود دارند که برای رسیدن به یک هدف مشترک تلاش می کنند. تأثیر عمیق گروه بر فرد، امری آشکار است. این خاصیت، منشاء ایجاد گروه و درمان گروهی است. اما وقتی از تئاتر درمانی در مدارس سخن به میان می آید، باید بر نقش فعال و سازندهعمل متقابل اشاره داشت. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام