نوشته‌های مرتبط با: ارتباط و دوستی های کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «ارتباط و دوستی های کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

مراحل ارتباط و دوستی های کودکان

مراحل ارتباط و دوستی های کودکان

ارتباط با همسالان به طور روزافزون در دوره کودکی افزایش چشمگیری می‌یابد و موجب اثرگذاری اساسی بر کیفیت رشد شخصیت و رشد اجتماعی آنان می‌شود. در این مقاله با نگاهی به دوستی‌های فردی، شیوه شکل گیری و آثار و سودمندی‌های این نوع ارتباط کودکان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عضویت در کانال تلگرام