فضاهای آموزشــی برای کودکان

رابطه فضا و بهداشت کودکان

کودکان به ویژه در سـنین خردسالی بسـیار بصری‌اند. آن‌ها در محیطی که موجب لذت، دلخوشی و امنیتشان شود، شاد شکوفا می‌شوند. نوع واکنش کودکان نسبت به اشخاص دیگر ناشی از تأثیرات محیطی اینچنین است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام