نوشته‌های مرتبط با: موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

با اشاره بگو!

با اشاره بگو!

مجموعه سه جلدی کتاب‌های آموزش زبان اشاره به کودکان، اشاره ورزی توسط موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و انتشارات چیستا به تازگی منتشر شده است. اشاره ورزی پایه و مادر آموزش زبان به خردسالان است.

رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی

کتاب رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی

کتاب رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی از مجموعه کتاب های «رویکردها و نگرش ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

عضویت در کانال تلگرام