بازی و درس

فعالیت‌های یخ‌شکن (۱): دربارهٔ خودت بگو

در طی یک سال تحصیلی من برای هر روز یک واژه در نظر می‌گیرم، مثلاً برای روز اول سال تحصیلی جدید از واژهٔ «منحصر به فرد» استفاده می‌کنم، این کلمه را روی تخته می‌نویسم و از دانش آموزان می‌خواهم که این کلمه را بخوانند. سپس این کلمه را در جملات مختلف استفاده می‌کنم که در انتهای هر جمله این عبارت وجود دارد هر یک از ما منحصر به فردیم و سپس راجع به اینکه چگونه هر کدام از ما منحصر به فردیم صحبت می‌کنیم. به عنوان مثال من می‌گویم تنها فردی هستم که قدم شش فوت است یا میا تنها کسی است که پیراهن صورتی پوشیده است یا سم تنها کسی است که حیوان خانگی راسو دارد و به همین منوال ادامه می‌دهیم.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام