مشکلات انضباطی دانش آموزان

به تو اعتماد دارم!

بیشتر مشکلات انضباطی دانش آموزان که در کلاس درس رخ می‌دهد، جزیی هستند، اما همین مشکلات جزیی باعث اختلال در نظم کلاس می‌شوند. در واقع بسیاری از این مشکلات مربوط به خارج از کلاس درس و خانواده است که معلم باید با مدیریت کارا و مؤثر این بی نظمی‌ها و مشکلات را تا حدودی کاهش دهد. از جمله راه‌های مفید و مؤثر در کلاسداری، آموزش خودکنترلی و مسوولیت پذیری به دانش آموزان است.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام