کودکی و جامعه کودک

آماده ­سازی شهر برای کودکان

کودکان، عامل پیوند نسل های گذشته و آینده در هر جامعه هستند. اصلاح محیط اجتماعی نیز در هر جامعه از طریق کودکان امکان پذیر است. توجه به ایجاد محیطی مناسب برای رشد کودک و آشنایی با نیازها و سرشت فطری او که در دوران کودکی به آن نیاز دارد، زمینه رشد درست شخصیتی و تربیتی او را به عنوان نسل سالم فردا، فراهم می­ آورد.شهری که به کودکان خود توجه نکند، به نسل گذشته، موجود و آینده خود توجه نکرده است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام