هیجان‌های معرفتــی

هیجان‌ها و یادگیری دانش آموزان در کلاس درس

رینهارد پکران از کارشناسـان برجسـته یونسکو به شـمار می‌رود. او بـر پایه پژوهش هـای معتبر، برای درک هیجان‌هایی که دانش آموزان در محیط آموزشی تجربه می‌کنند، راهکارهایی ارائه می‌کند تـا معلمان بتوانند از آنها برای تقویت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده کنند.

سرآغاز

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام