نوشته‌های مرتبط با: تکنولوژی آموزشــی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تکنولوژی آموزشــی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

ویژگی‌های یک طرح درس خوب

مهم‌ترین آموزه تکنولوژی آموزشـی کاربرد یافته های علمی و هنر تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری است.

ویژگی‌های یک طرح درس خوب

عضویت در کانال تلگرام