طرح درس

ویژگی‌های یک طرح درس خوب

مهم‌ترین آموزه تکنولوژی آموزشـی کاربرد یافته های علمی و هنر تدریس در فرایند یاددهی و یادگیری است.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام