نوشته‌های مرتبط با: تنبیه فرزند

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «تنبیه فرزند» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

تنبیه وقت تلف‌ کردن است

دلیل آوردن شیوهٔ تفکر و نحوهٔ حل مسئله‌شان را تغییر می‌دهد و بهرهٔ هوشی آنان را می‌افزاید اما رفتارشان را تغییر نمی‌دهد. خودتان هم می‌دانید چون همیشه این عبارت بی‌نظیر را به کار می‌برید: «هزار بار به تو گفته بودم». نتایج آخرین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تنبییه، دستور یا توصیه رفتار انسان را چندان تغییر نمی‌دهد.

تنبیه وقت تلف‌ کردن است

عضویت در کانال تلگرام