نوشته‌های مرتبط با: سؤالات حافظه‌ای

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «سؤالات حافظه‌ای» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

درک مطلب بر اساس طبقه بندی شناختی بلوم

یکی از راه‌های ایجاد بحث و گفتگو حول موضوعات درسی در کلاس درس، استفاده از طبقه بندی شناختی بلوم است. این طبقه بندی، سطوح یادگیری و درک مطلب را به صورت طبقه بندی شده ارائه می‌کند و برای هر طبقه، نشانه‌هایی خاصی را در نظر می‌گیرد که می‌تواند نه تنها برای تعیین اهداف آموزشی درس که حتی برای پیش بردن یک بحث کلاسی مفید، مؤثر باشد.

درک مطلب بر اساس طبقه بندی شناختی بلوم

عضویت در کانال تلگرام