مدرسه طبیعت سیار

مدرسه طبیعت سیار نجوای زمین

نجوای زمین موسسه آموزشی است که با استفاده از روش‌های کاربردی علمی-فرهنگی و برای حل چالشهای پیشروی محیط زیست گام برمیدارد. در این موسسه تلاش می‌شود تا به کمک روش های نوین آموزشی کشف طبیعت و برقراری ارتباط با آن به زندگی انسانها بازگردانده شود.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام