پارک ملی گلستان

مدرسه طبيعت گلستان (بوم کلبه ترکمن)

فرآهم آوردن زمينه آشنايى با طبيعت و آموزش هاى زيست محيطى براى كودكان شهرها و ساكنين حاشيه پارک هاى ملى يكى از اهداف اصلى ماست.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام