مرکز یادگیری کودکان انییر سور سن فرانسه

مرکز یادگیری کودکان انییر سور سن فرانسه

این ساختمان متشکل از یک توده فشرده و متمرکز حجمی است که هر طبقه به طور مجزا به سمت نمای شهری گسترش یافته است و جهت تنوع و ارتباط بصری با کودکان تأثیر روانی مناسب و دوری از یک حجم یکنواخت مرتفع به طبقات ان به دید یک لوگو ترکیب شده‌اند تا با ایجاد بیرون زدگی و فرورفتگی در حجم و تنوع بصری ارتباط مناسب‌تری را با کاربر خود بر قرار کند.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام