مدرسه آزاد apap

مدرسه آزاد APAP

سه مکان متفاوت و به هم پیوسته، سکانس‌هایی از تجربیات فضایی متفاوت را درون این مدسه آزاد پدید می‌آورند. سازه‌ای همانند یک کانتینر حمل و نقل توسط دفتر طراحی و معماری LOT-EK به عنوان فضای بازی برای این مدرسه آزاد انتخاب شد و در امتداد کناره رودخانه قرارگرفته تا فضای تفریحی جلوی رودخانه را فعال کند و به کاربران به عنوان بازدیدکننده، تماشاگر و بازیگر در این برنامه عمومی هنری شرکت دهد.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام