کودک با نیازهای ویژه

فراگیرسازی معکوس برای دانش آموزان با ناتوانی

چکیده

یکی از راه‌های تحصیل در محیط با کمترین محدودیت برای دانش آموزان با ناتوانی شرکت در طرح آموزش فراگیر است و یکی از انواع روش‌های فراگیرسازی پاره‌وقت، روش فراگیرسازی معکوس است. روش فراگیرسازی معکوس به این صورت است که دانش‌آموزان عادی گاهی اوقات در کنار دانش آموزان با ناتوانی قرار می‌گیرند تا از طریق تعامل تحصیلی و غیرتحصیلی بین آن‌ها، به یک‌دیگر در درک و کنار آمدن با نیازهای هم‌دیگر کمک کنند.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
آموزش کودکان با نیازهای ویژه

آموزش برای کودکان با نیازهای ویژه باید درون سیستم آموزش عمومی مهیا شود،‌ این بهترین شیوه برای مبارزه با طرد و تبعیض، و بهترین نقطه برای بنا کردن جامعه‌ای پذیرای تفاوت‌هاست.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام