نوشته‌های مرتبط با: آموزش ریاضی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «آموزش ریاضی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

«شمارپریشی»، بازدارنده‌ای در روند یادگیری ریاضی

«شمارپریشی»، بازدارنده‌ای در روند یادگیری ریاضی

تصور کنید در کلاس ریاضی نشسته‌اید و آموزگار تقسیم عددهای چندرقمی را با شتاب روی تخته می‌نویسد. شما مفهوم تقسیم را می‌دانید، ولی عددهای سه‌رقمی زود از ذهن‌تان پاک می‌شوند. دوست ندارید همکلاسی‌های‌تان ببینند که با انگشت‌های‌تان رقم‌ها را می‌شمارید.

فعالیت تمرین محور اعداد همراه با آفرینش داستان

فعالیت تمرین محور اعداد همراه با آفرینش داستان

هدف اصلی این فعالیت تمرین محور اعداد و حل عبارت‌های جمع و تفریق با استفاده از محور به‌عنوان ابزار است که می‌توانیم آن را با چاشنی ادبیات همراه کودکان تجربه کنیم.

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی, مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

مجموعه کتاب‌های مفهومی لولوپی

پخش چیستا: ۸۸۷۱۸۷۵۷
پخش کتاب هدهد: ۸۸۵۵۳۵۲۸

فعالیت یادگیری مفهوم جمع اعداد دو رقمی از طریق حل مسئله

فعالیت یادگیری مفهوم جمع اعداد دو رقمی از طریق حل مسئله

یکی از مفاهیم اصلی در ریاضی پایه دوم دبستان، جمع و تفریق دو عدد دو رقمی باهم و دو عدد سه رقمی باهم است.

ما مربیان پایه دوم، برای آموزش این مفهوم، از روش «یادگیری از طریق حل مسئله» استفاده می‌کنیم.

فعالیت تعاملی ریاضی برای تقریب اعداد سه رقمی روی محور

فعالیت تعاملی ریاضی برای تقریب اعداد سه رقمی روی محور

فعالیت محور اعداد، با هدف تقویت درک اعداد سه رقمی، با هم‌فکری ما مربیان پایه‌ی دوم از یک کاربرگ غیر تعاملی و معلم محور، به یک فعالیت تعاملی جذاب در فضای مجازی تبدیل شد.

آموزش مفاهیم به کودکان، مهارت ۲: شایستگی حساب

آموزش مفاهیم به کودکان، مهارت ۲: شایستگی حساب | آموزش ریاضی

مهارت ۲: شایستگی حساب در آموزش ریاضی قبل از دبستان به کودکان

شمارورزی لولوپی + ۲

شمارورزی لولوپی + ۲

در دست انتشار

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی), شمارورزی لولوپی + ۰ کتاب خواندن, شمارورزی لولوپی + ۰ کتاب کارورزی, شمارورزی لولوپی + ۰ کتاب کنش ورزی, شمارورزی لولوپی + ۰ پوستر

شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی)

بسته شمارورزی لولوپی + ۰ (ریاضی آموز ادبی) شامل کتاب خواندن، کتاب کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسهٔ نماکارت ها و لوح آموزش مفاهیم پیش عددی است.

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی), شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب خواندن, شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کارورزی, شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کنش ورزی

شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)

بسته لولوپی + ۱ شامل کتابِ خواندن، کتابِ کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسه ی نماکارت ها است.کتاب خواندن لولوپی + ۱ دارای بیست داستانک پیوسته است که از یک سو وابسته به داستانک های لولوپی + ۰ است و از سوی دیگر این داستانک ها به لولوپی + ۲ ( در دست انتشار ) پیوند دارند. به طور طبیعی کودکی که می خواهد با لولوپی + ۱ کار کند، باید لولوپی + ۰ را در یک دوره ی فشرده بگذراند. این دوره ی فشرده در زمینه ی خواندن داستانک ها می تواند بسیار کوتاه باشد و در مورد کارورزی ها
و کنش ورزی ها می تواند یک دوره ی زمانی سه ماهه را دربر گیرد.
مانند لولوپی + ۰ در هر وضعیتی برای این که کودکان خردسال هنوز درک درستی از کارکردهای دانش ریاضی یا شمارورزی ندارند، کار را با کتابِ خواندن آغاز کنید. کتابی
که در سرشت خود در لایه بیرونی داستان است و در لایه های درونی به آموزش دانش ریاضی می پردازد. کتاب کارورزی لولوپی + ۱ برپایه استانداردهای پیشرفته در آموزش
ریاضی – بیش از همه استاندارد NCTM – ( انجمن ملی آموزگاران ایالات متحده ) طراحی شده است. کتاب کنش ورزی اما فراتر از این استانداردها می رود و برپایه ی آموزش
شمارورزی یا ریاضی از راه دست روزانه که ریشه ی آن در دیدگاه‌ های مونتسوری و پیاژه است نگاشته شده است. در این باره در کتاب «آموزش ریاضی خلاق پایه – فلسفه
و روش» بیش تر سخن گفته شده است.
کتاب راه نما و کنش ‌ورزی هم راه نمایی بخش هایی از بسته را انجام می دهد و هم این که کارهای دست روزانه برای آموزش شمارورزی در آن آمده است. روند کار چنان
است که در انجام این کنش ورزی ها همه ی اجزای آن به روشنی گفته شده است و نیازی به راه نمایی بیش تر نیست.
کیسه ی نماکارت های این بسته ۶۴ تایی است. این مجموعه شامل، نماکارت های پویش، همتاها، الگوها، کرم ۹ تنه ، مجموعه و نامجموعه، نشانگان، کنش افقی و عمودی، دهگانی
، شکل ها و خرس ماهیگیر است که در هر مورد پشت نماکارت، راه کارهای آن ها آمده است. لازم است که بدانید، انجام برخی از کارورزی ها در این بسته نیاز به نماکارت های
لولوپی + ۰ دارد.

 

عضویت در کانال تلگرام