سرگرمی‌های کودکان

چند پیشنهاد ساده برای اوغات فراقت کودکان

در متنی که در پی می‌آید روش‌هایی معرفی شده است که می‌تواند یاریگر اولیا در ماه پایانی تعطیلات مدرسه‌ها و البته در ایام دیگر باشد. کودکان و نوجوانان در تعطیلات تابستان می‌توانند به جای بیکاری و وقت گذرانی های بیهوده که در بسیاری اوقات، زیان‌های فراوانی نیز در بردارد، با آموختن کارها و مهارت‌های جدید، اوقاتی پربار را سپری کنند. به راستی روزهای گرم و بلند تابستان فرصت مناسبی است تا با سرگرمی‌ها، بازی‌ها و مسئولیت‌های جدید، کودکان را از بیکاری و کسالت برهانیم و آنان را به اجرای فعالیت‌های پرفایده و به درد بخور، تشویق کنیم.

نوشته : editor5 /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام